Eksik Kalan ve Gözardı Edilen Bazı Taleplerimiz...

Yazar - Savaş Yücel

Eksik Kalan ve Gözardı Edilen Bazı Taleplerimiz...
Özellikle Şehit Çocuklarının tamamına ve feragatsiz iş hakkı mevzuu, özürlü yüzdesi düşük gazi ve malullerin uzun seneler çalışmak zorunda bırakılması, madalya şeref maaşı sorunu ve malul gazilerin ikinci iş hakkı sorunu çözümsüz kaldı.
 
 
 
Yakın bir dönemde bunların çözüleceğini umuyor, camia olarak bazı sorunlarımızı kamuoyu ile paylaşıyorum.
 
 
 
* Sakatlık oran ve yüzdesine bakılmaksızın, harp ve vazife malullüğü aylığı alan kişilerin, istemeleri halinde 10 yıl hizmet üzerinden ve 3600 gün prim ödemek şartıyla yaşlılık aylığına bağlanması sağlanmalıdır.
 
 
 
* Malul gazilere ikinci iş hakkı çıkarılması ve Şehit çocuklarının tamamına iş hakkı verilmesi.
 
 
 
* Malul gazilerimizin maaş katsayılarının, en az 3600 maaş katsayısı ile hesaplanması.  
 
 
 
* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca verilen Serbest kartların (Ücretsiz seyahat kartı) dağıtımının bir an önce tamamlanması, Tüm Türkiye genelinde geçerli olması ve farklı illerde ikinci bir karta gereksinim olmaksızın kullandırılması. Hatta, yeni bir düzenleme yapılırsa serbest kartlarımızın sıfata münhasır olarak basımının yapılıp hak sahiplerine yollanması. 
 
 
 
*Pasaport Kanununda yapılacak ufak bir düzenleme ile son bulmalı, "Terörle mücadele kapsamına giren Şehit Aileleri ve Gaziler arasında 3713 - 2330 adı altında, rütbeli ve rütbesiz ayrımı yapılmaksızın, 3. Dereceye düştüğünde" tamamı yeşil pasaport hakkından faydalandırılması.
 
 
 
* Tüm Şehit Yetimleri ve Gazi Çocuklarının Tamamına Askerlik Muafiyeti Verilmesi.
 
 
 
* Tüm Gazilerin; özürlü aracı veya ev alırken KDV ve ÖTV muafiyeti olmalı.
 
 
 
* 3713 sayılı terörle mücadele kanununa göre, hali hazırda sadece muvazzaf personele ve 10 sene süreyle KİRA YARDIMI yapılmaktadır. Bu durum Anayasanın Eşitlik İlkesine aykırılık içermektedir. Zira kimsenin sakatlığı kimseden daha önemli ve rütbeli değildir.  Bu yanlışlık giderilip, Anayasanın Eşitlik İlkesine riayet edilerek, kira yardımının muvazzaf ve er ayrımı yapılmaksızın, 3713 + 2330 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına girenlerin tamamına Uygulatılması ve doğrudan maaşlarına yatırılması sağlanıp, maddi ve manevi mağdur olan erlerin de bu haktan faydalanması sağlanmalı. 
 
 
 
* Terörle mücadele kapsamında yaralanıp Malul Gazi olan erlerin maaşlarının en az, alımı yapılmakta olan ve güneydoğu da görevlendirilecek olan sözleşmeli uzman er maaşına emsalen endekslenmesi. (Kamu da da güneydoğu da görev yapan memurun maaşı farklı ve fazla hesaplanmaktadır,  Maaş komando birliklerinde 3 bin 270 TL )
 
 
 
* İş hakkı ile farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehit ailesi ve gazilerimizden, "özellikle işçi statüsünde" gerektiğinde ve istediklerinde kadro imkânlarına bakılmaksızın, çalıştıkları kurum dışındaki farklı kamu kurum ve kuruluşlarına ve başka şehirlere tayin yolunun  açılması ve istekleri dışında, ailevi ve psikolojik sebeplerden dolayı işten ayrılmak ya da istifa etmek zorunda kalan gazilerin, tekrar iş hakları üzerinden geri dönüş yolunun açılması. 
 
 
 
* Daha önce ataması yapılmış olan fakat, memleketine uzak diye veya ailevi ve psikolojik nedenlerden dolayı iş hakkı kapsamındaki işinden istifa eden veya ayrılmak zorunda bırakılan hak sahiplerinin haklarının,  yaşadığı şehirlerde uygu bir kuruma tekrardan yapılması ve hak mağduriyetinin giderilmesi.
 
 
 
* Kore ve Kıbrıs’ta şehit ve malul olanlara maluliyet maaşlarının yanında şeref aylığı adı altında ek aylık ödenmesi yapılmaktadır. 1005 sayılı kanunun 1. maddesine, “Devlet övünç madalyası verilenler” ibaresi eklenerek, 3713 ve 2330 terörle mücadele kanunu kapsamına girenlerde bu haktan faydalandırılması. (Devletimizce hâlihazırda 53.000 kişiye şeref aylığı ödenmekte olup, Devlet ödünç madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır.) Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilen gazilerin tamamına "MADALYA MAAŞI" verilmesi. 
 
 
 
* Kıbrıs ve Kore Gazilerimizin maaşlarının da, onore edilmeleri ve aile geçimlerine destek sağlaması adına, en az asgari ücrete sabitlenmesi. 
 
*Muharip Gazilere de, bir kereye mahsus iş hakkı tanınması ve bu hakkın aile fertlerinden biri tarafından kullanması yolunun açılması
 
 
 
* Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı Sosyal yardımlaşma tarafından şehit ve malul gazilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için dini bayramlarda, yılbaşı ve okullar açılmadan önce yardım yapılması konusunda genelgeler çıkarılmaktadır.  Kimi kaymakamlık yardım yapmakta kimisi ise yardım yapmamaktadır. Bu durum aileler arasında sıkıntı yaratmakta ve ailelerin rencide olmasına sebep olmaktadır. Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı yapılan yardımların direkt olarak hesaplar ve Türkiye genelinde aynı oranda yatırılması.  
 
 
 
* Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin tayin taleplerinin; hizmet yılına, sıra esasına ve puanına bakılmaksızın, ayrıca MEB de olduğu gibi olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmak şartı ve süre kısıtlaması olmaksızın bir kereye mahsus olmak üzere, ikametlerine en yakın kuruma yapılmasının sağlanması.   
 
 
 
* Özel Öğretim Kurumlarında ve Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Ücretsiz veya Burslu Okuyacak ve yararlanacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik kapsamında; "özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3'ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilir" demesine rağmen uygulanmayan ve kurumlarla karşı karşıya bırakıldığımız bu kontenjanın devletçe takibinin ve kurumlara bağlayıcı yaptırımlarının yapılmasının sağlanması.  
 
 
 
* Üniversiteye devam eden ya da Yüksek Lisans öğrencisi olan Muharip ve Malul Gazi ve Vazife Malullerinden ve çocuklarından öğrenci ücreti alınmaması (Özel Üniversitelerin bazıları, Maden Şehitleri adı altında % 100 burs verirken bizlere sadece % 50 indirim yapmakta, örneğin ben bunu birebir yaşamaktayım.)
 
 
 
BU TEMENNİ VE İSTEKLER, SIRADAN BİR ŞAHIS VE GAZİ OLARAK, SENELERDİR SAVUNDUĞUM VE YAZILARIMDA BELİRTTİĞİM TEMENNİLER VE ŞAHSIMA MAİL YOLUYLA ULAŞTIRILAN BAZI İSTEK VE TEMENNİLERDİR.
 
 
 
UMARIM, TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ VE TÜRKİYE MALUL GAZİLER DERNEK VE ŞUBELERİ DAHA ÇOK ÇALIŞIR VE HAKLARIN KAZANIMI YOLUNDA ADIMLAR ATAR. İSTEK TOPLU ŞEKİLDE VE RESMİ OLARAK TALEP EDİLMEDİKÇE SADECE BAŞVURU NİTELİĞİNDE KALIR. 
 
 
 
KISACASI, SORUNUN ÇÖZÜMÜ ÜYELERİ OLDUĞUNUZ DERNEKLERİN GÜR SESİNDE SAKLIDIR.
 
 
 
 
Savaş YÜCEL          
Güneydoğu Gazisi 
 
 
http://www.sehitgazihaber.com adresinden 20 Ocak 2021, 19:43 tarihinde yazdırılmıştır.