Er Meydanı

Genel Başkanlık ya da şube başkanlığı seçimlerine katılan adaylar hep er meydanı tabirini kullanırlar. Yani seçimlerde sahayı liyakat ve yeteneklerin bir kombinasyonunun segilenebileceği yerler olarak tarif ederler.
Er Meydanı

Önümüzdeki ay Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez seçimleri için de adaylar er meydanına çıktılar ve herkesten beklenen tamamen bir saygı ve doğruluk içerisinde seçim atmosferine katkı sağlamaları iken, dürüstlükle bağdaşmayan, çamur at izi kalsın açıklamalarına üzülerek şahit olduk.

 

Düşünün bir Genel Başkan adayı, seçim kitapçığı hazırlayarak hazırladığı kitapçıkta keyfi şube kapatılmasının önüne geçebilmek için maddeler koyarak, namus ve şeref sözü vermesine rağmen birileri bunlar göreve gelirse şubemizi kapatacaklar yaygarası koparabiliyorlar. Yahu adama sormazlar mı, senin yanında olduğun mevcut Genel Merkez yönetimi yalnızca "görülen lüzum üzerine" Gaziantep Şube Başkanlığı ile ilgili kapatma kararı almadı mı? Bu tür kişilerin düşünce ve idealleri ile yanlarında oldukları kişilerin tamamen tezat teşkil etmesi de aslında kendi fikir dünyalarında ne kadar karmaşık duygular yaşadıklarını gözler önüne seriyor. 

 

Er meydanı demek, mertçe, aslanlar gibi, doğru ve dürüstlük temelinde hakkaniyete uygun adımlarla kendini tanıtmayı gerektirir. Er meydanında bu tarz bel altı oyunlar olmaz!

 

Gelelim seçim kitapçığına... Bakın Genel Başkan adayımız Gazi Hüdaverdi MERCAN ve yönetiminde olacak kişilerin taahhüt ettiği o beyan ne diyor;

 

"Tüzük değişikliği gerçekleştirilmek sureti ile şubelerin yetkileri arttırılacak, şube kapatılabilmesinin yasal mevzuatta belirtildiği üzere sadece genel kurul kararı ile olabileceği ve yönetim kuruluna devredilemeyeceği şekilde gerekli tüzük değişikliği gerçekleştirilecektir. Yasa ile şube kapatma yetkisinin sadece genel kurul kararı ile olabileceğinin belirtilmiş olmasına rağmen bu yetkinin genel kurul kararı ile yönetim kuruluna devredilmesinin genel kurulun yetkisinde olan bir düzenlemenin yönetim kurulunda görev alan 5 kişinin imzası ile gerçekleştirilebilmesi demek oluyor ki bu da hukuka uygun bir durum olmayacaktır. Şöyle ki; genel kurulda yönetim kuruluna yetki devri yapılırken hangi şubenin kapatılacağının öngörülmemiş olması genel kurulun bu anlamda iradesinin tam olarak ortaya konulamaması anlamına gelmektedir. Bu itibar ile, tüzük değişikliği ile şube kapatma yetkisinin asla yönetim kuruluna devredilemeyeceği ve yalnızca mevzuatta belirtilen hallerde mümkün olabileceğine ilişkin madde değişiklikleri gerçekleştirilecektir."

 

"Dernek şubelerinin sürekli gelişim ve daha iyi seviyelere ulaşabilmelerini teminen, tüzük değişikliği gerçekleştirebilmek için bütün Şube yönetimlerinin katıldığı bir kurultay düzenlenecektir. Bu kurultayda dernek şubelerinin yetkileri arttırılarakGenel Merkez yönetimine kim gelirse gelsin, hukuksuz ve adilane olmayan kararlar alınamaması için gerekli tüzük değişiklikleri yapılacaktırDernek şubeleri ile ilgili kapatma prosedürü net bir temele oturtularak, gelişigüzel, sebepsiz, kişisel düşüncelerle dernek şubesi kapatılmasının önüne geçebilecek düzenlemeler tüzükte gerçekleştirilecektir."

 

Bu seçim beyanatına rağmen halen şube kapatılacağı endişesi yaşayan kardeşlerimiz varsa artık onlara da bir şey diyemiyoruz. Güvendiğimiz ve arkasında durduğumuz Genel Başkan adayımız Malul Gazi Hüdaverdi MERCAN ve yönetim aday listesinin göreve geldikten sonra Allah'ın izni ile bu tür tereddütler yaşayan arkadaşlarımız da ne kadar yersiz kaygılar içerisine girdiklerini bizzat göreceklerdir.

 

Dürüst, amacı yalnızca Allah rızası için Şehit aileleri ve Gazilere hizmet etmek olan ve bu uğurda canla başla çalışan ve mücadele eden Şube başkanlarımızın içleri rahat olsun. İnşallah vereceğiniz oylarla, tamamen şubelerin arkasında, onların her derdini derdi bilecek, her sorununda koşacak, efendi değil, şubelerin hizmetkarı olacak bir yönetim iş başına gelecek.

 

Tüm Şehit aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin sorunlarını sorunu bilecek, üyemiz olmasalar bile malul sayılmayan Gazilerin de sorunları çözülene kadar sonuna kadar mücadele edecek bir yönetim göreceksiniz. Rabbim tek yumruk olduğumuz, birlik ve beraberliği sağladığımız o günleri görebilmeyi ve hep birlikte dualara vesile olmamızı nasip eder inşallah. Saygılarımla.

 

Kaynak: http://www.gazihaber.com/kose-yazisi/862/er-meydani.html

http://www.sehitgazihaber.com adresinden 29 Kasım 2020, 15:40 tarihinde yazdırılmıştır.