Hukuksuz Dernek Kapatmak Son Bulacak

Genel Başkan adayımız Gazi Hüdaverdi Mercan ve yönetiminin göreve geldiklerinde yapacakları Proje/Hedef/Faaliyetler ve yasal düzenlemelere ilişkin, Genel Merkez olarak yapacakları çalışmaları açıklamaya devam ediyor. 2015 Mayıs Seçimlere kadar her hafta en az iki Proje/Hedef/Faaliyet ve Yasa Çalışması faaliyetleri açıklanacaktır.
Hukuksuz Dernek Kapatmak Son Bulacak

ŞUBELERİN YETKİLERİ ARTTIRILARAK, ŞUBE KAPATILMASI ANCAK YASAL MEVZUATTA BELİRTİLEN HALLERDE MÜMKÜN OLABİLECEKTİR;

Göreve geldiğimizde Tüzük değişikliği gerçekleştirilmek sureti ile şubelerin yetkileri arttırılacak, şube kapatılabilmesinin yasal mevzuatta belirtildiği üzere sadece genel kurul kararı ile olabileceği ve yönetim kuruluna devredilemeyeceği şekilde gerekli tüzük değişikliği gerçekleştirilecektir. Yasa ile şube kapatma yetkisinin sadece genel kurul kararı ile olabileceğinin belirtilmiş olmasına rağmen bu yetkinin genel kurul kararı ile yönetim kuruluna devredilmesinin genel kurulun yetkisinde olan bir düzenlemenin yönetim kurulunda görev alan 5 kişinin imzası ile gerçekleştirilebilmesi demek oluyor ki bu da hukuka uygun bir durum olmayacaktır. Şöyle ki; genel kurulda yönetim kuruluna yetki devri yapılırken hangi şubenin kapatılacağının öngörülmemiş olması genel kurulun bu anlamda iradesinin tam olarak ortaya konulamaması anlamına gelmektedir. Bu itibar ile, tüzük değişikliği ile şube kapatma yetkisinin asla yönetim kuruluna devredilemeyeceği ve yalnızca mevzuatta belirtilen hallerde mümkün olabileceğine ilişkin madde değişiklikleri gerçekleştirilecektir.

http://www.sehitgazihaber.com adresinden 18 Eylül 2019, 00:53 tarihinde yazdırılmıştır.