Başkanlık: Sivil toplum kuruluşlarının görüşü alındı

Bir Gazimizin ücretsiz seyahat kartları ile ilgili BİMER başvurusuna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığının verdiği yanıt aşağıda sunulmuştur. Var olan sorunu hala görmezden gelen ve çözüm üretmemekte direnen Şehit yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığına mı, yoksa kartın yapılması esnasında uygun görüş aldıkları ve bizleri temsil eden Sivil Toplum Örgütlerine mi yanmalı inanın bilemiyoruz. Bir de kartta değişiklik yapılması "teknik" olarak mümkün değilmiş... Hukuken mümkünse neden adım atmıyorsunuz? "Teknik"den kastettiğiniz nedir?
Başkanlık: Sivil toplum kuruluşlarının görüşü alındı

İŞTE BAŞKANLIK CEVABI:

 

Başkanlığımız tarafından basımı ve dağıtımı yapılan ücretsiz seyahat kartına ait tasarımı beğenmemeniz nedeniyle, dilekçenizde belirttiğiniz şekilde yeniden düzenlenmesini talep ettiğiniz anlaşılmıştır. 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanunla, 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak; toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasların Maliye, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Kanunda öngörülen Bakanlıkların ve Sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlığımızca hazırlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği, 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu aşamada ücretsiz seyahat kartlarının tasarımında değişiklik yapılması teknik olarak mümkün olamamaktadır. Ancak söz konusu talebiniz değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır. İlginiz için teşekkür eder, bilgilerinizi rica ederim Bilgilerinizi rica ederim."

 

Kaynak: Gazihaber.com

http://www.sehitgazihaber.com adresinden 20 Ocak 2021, 18:38 tarihinde yazdırılmıştır.