Cihatcı Terör

Fransa’da meydana gelen terör saldırısından sonra AB ülkeleri ortak istihbarat ağının kurulmasından bahsetmeye başladılar.
Cihatcı Terör

Evet, ortak istihbarat önemlidir. Fakat Avrupalı istihbarat örgütleri zaten hem kendi aralarında hem de bazı anlaşmalar sayesinde ABD’yle uzun zamandır bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Yani bu fikir yeni bir fikir değil.

 

Öte yandan göz ardı edilemeyecek bir gerçek var. O da, Fransa’nın göbeğinde meydana gelen bir terör saldırısıdır. Böyle bir eylem varsa istihbarat açığı da var demektir. Bütün istihbarat birimleri açık vermiştir. Ama bunu da belli ölçülerde doğal karşılamak mümkündür. Terör örgütlerinin sayısının ve yöntemlerinin her geçen gün arttığı bir dünyada benzeri olayların olabileceğini de kabul etmek gerekir.

 

Her istihbarat örgütü, böylesi büyük olaylardan sonra mevcut yapılarında değişikliklere giderek yeni oluşan duruma göre pozisyon almaya gayret ederler. Her bir terör olayı geride bıraktığı izler bağlamında istihbarat örgütlerinin daha fazla bilgi elde etmesine ve yanlışları azaltmasına sebep olur.

 

Ancak bu bakış açısı da yeterli değildir. Zira istihbarat örgütleri, emniyet birimlerinden farklı şekilde, öncelikli hedef olarak suçluları bulmaya çalışmazlar. Bir başka deyişle Fransa emniyeti için saldırıyı

yapan kişiler ölü olarak ele geçirilmiştir. Onlara yardım ve yataklık edenlerin yakalanmasıyla beraber dosya da rafa kalkabilir. Zira ortada suç vardır ve suçlular yakalanıp adalete teslim edilerek görev tamamlanmış olur. Fakat istihbarat örgütlerinin işi bu aşamada bitmez. Onlar sadece suçlularla ilgilenmezler. Suçluların temel saiklarından başlayıp, onları yönlendiren siyasi akımlara, başka devletlerin ya da organizasyonların bu saldırılardaki rolüne kadar onlarca farklı konuyu ele almak zorundadırlar.

Bunu yapmalarının sebebi ise basittir: Olaylar olmadan tedbir almak.

Ancak gelinen noktada bunu yapabilecek istihbarat örgütü sayısının çok olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Zira iletişim araçlarının bu kadar yaygınlaştığı, insanların tüketim kültürünün esiri olduğu ve yalnızlığın/yabancılaşmanın inanılmaz boyutlara ulaştığı bir dünyada sistem kendi kanserini de yaratıyor. Kapitalizmin ürettiği vahşet, bireyleri radikal eylemlere daha yatkın hale getiriyor. Fransa’nın göbeğinde yaşayan ama kapitalizmin nimetlerinden uzak olan, her gün ayrımcılıkla, aşağılanmayla karşılaşan gençlerin neler yapabileceğini artık görüyoruz. Sanılanın aksine bu durumun tek sebebi Ortadoğulu olmak da değil. Birkaç yıl önce Norveç’te 77 kişiyi öldüren adamın hikâyesini hatırlayın. Bir adada sıkıştırdığı öğrencileri soğukkanlılıkla öldüren o zihniyetle, Fransa’da eylem yapanların aynı iklimden beslendiklerini kolayca göreceksiniz.

Öyleyse istihbarat mensuplarının sadece iyi birer silahşor olmaları, kapılardan kolaylıkla geçmeleri, herkesi dövebilmeleri ya da herkesi dinleyebilmeleri sorunları çözmeyecek. Bütün istihbarat örgütlerini birbirine bağlasanız da terör eylemleri bıçak gibi kesilmeyecek. Bir gün bir yerde, bir şekilde sistemin ötekileştirdiği adamlar ve kadınlar sistemden kendilerince hesap sormak için radikalizme savrulacaklar.

Bugün Fransa’nın yaşadığı ve yarın başka ülkelerin de yaşayabileceği bu saldırıların çözümü ise belli. Elinde silah olanla silahla mücadele ederken o insanları böylesi eylemlere iten ortamı sorgulamak. Nerde yanlış yaptık sorusuna samimi cevaplar aramak. Ama hepsinden daha önemlisi adalet duygusuna zarar vermemek... Hiç unutmamak gerekir ki, adalet getirmeyen yasa, yasa değildir. Adalet getirmeyen düzen de düzen değildir. Hem batılıların hem de adalet duygusunu yok eden AKP’nin Fransa’dan alması gereken ders budur. Aksi halde bugün “Cihadcı Teröristler” yarın “Irkçı Teröristler” olarak yeniden gelir. Ve böyle bir dünyaya huzur yılda bir kere bile gelmez.

 

Gazi Koray GÜRBÜZ

http://www.sehitgazihaber.com adresinden 29 Kasım 2020, 16:30 tarihinde yazdırılmıştır.