Primsiz aylıklar sık sorulan sorular ve cevapları

Sosyal güvenlik kurumu primsiz aylıklarla ilgili sık sorulan sorular ve cevapları aşağıda sunulmuştur.
Primsiz aylıklar sık sorulan sorular ve cevapları
1- Eşim, Geçici Köy Korucusu iken çatışmada öldü. Bana ve çocuklarıma Emekli 
Sandığından aylık bağlanır mı? 
 
Çatışma sırasında vefat eden Geçici Köy Korucularının dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Bunun için; 
Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığına yazılı müracaatınız gerekmektedir 
 
2- Emekli Sandığından; annem, kardeşim ve ben şehit aylığı alıyoruz. Tütün İkramiye 
tutarları, aylık oranlarımıza göre mi ödenir? 
 
Tütün İkramiye tutarları; aylıkta bulunan kişilere eşit oranda ödenmektedir. 
 
3- Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi Kimlere Düzenlenmektedir? 
 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle, malul duruma düşerek aylık bağlananlarla 
bunlardan ölenlerin dul kalan eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocukları, çocukları da yok ise 
ana ve babası, görevleri sırasında ölen er ve erbaşların yukarıdaki sırayla dul ve yetimleri. 
Yine görevlerinin neden ve etkisiyle vefat etmeleri nedeniyle haklarında vazife malullüğü hükümleri 
uygulanan erbaş ve erlerin aylık bağlanan dul ve yetimlerinin talepleri halinde de faizsiz konut kredisi 
hak sahipliği belgesi düzenlenmektedir. Ölüm olaylarında vazife malullüğünün ortaya çıkış nedeni hak 
sahipliğine etki etmemektedir. 
Bu hak birisi TOKİ tarafından üretilen konutlarda kullanılması şartıyla en fazla 2 defa kullanılmaktadır. 
Kurumumuzca konuya ilişkin olarak sadece hak sahipliği belgesi düzenlenmektedir. 
 
4- Emekli Sandığı serbest seyahat kartı çıkarılması halinde ücret alınıyor mu? 
 
Yönetmelik gereğince serbest seyahat kartı çıkarılması halinde ücret alınmamaktadır 
 
5- Gaziyim, çocuklarıma serbest seyahat kartı çıkartabilir miyim? 
 
Kişinin maluliyeti 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında ise eş, anne, baba ve bakmakla 
yükümlü olduğu çocuklarına serbest seyahat kartı çıkartılmaktadır. 
http://www.sehitgazihaber.com adresinden 23 Şubat 2019, 21:00 tarihinde yazdırılmıştır.