Yasadan önce iş başvurusu yapıldıysa

Yasa tasarısının 44. maddesine baktığımızda "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddeye göre yapılan başvurular başvuru tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır." hükmü bulunmaktadır.
Yasadan önce iş başvurusu yapıldıysa Yasa tasarısının 44. madde hükmü çerçevesinde yasa yürürlüğe girmeden önce iş başvurusu yapıldıysa, o tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılması, yeni yasa değişikliği kapsamında tekrar müracaat edilemeyeceği anlamına mı gelmektedir? Ya da feragat hakkı verilmese bile örneğin yaş haddi 45'e çekilmesine rağmen halen iş başvurusunda bulunan yetimlerden amcaları memuriyet yaş haddini aşmadığından 65 yaş) hak sahibi olmadıkları mı söylenecektir? 

 

Burada kura sistemine tabi olmama açısından eski mevzuat hükümlerinin uygulanması olumlu gibi görünse de, 65 yaş koşulunun o tarihteki mevzuatta aranıyor olması sıkıntı oluşturacaktır. Yani yasa değişikliğinden önceki mevzuata göre iş başvurusu olumsuz sonuçlanan bir kişinin yeni yasaya göre iş başvurusu olumlu sonuçlanabileceğinden bu hususta mağduriyete neden olmayacak bir düzenleme yapılması zaruridir.

http://www.sehitgazihaber.com adresinden 17 Ocak 2021, 01:52 tarihinde yazdırılmıştır.