Bu yazı 03 Nisan 2014, Perşembe 16:18:14 tarihinde eklendi. 983 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mehmet YOZCU - Köşe Yazısı


Tapu Harcı Muafiyetinden Neden Yararlanamadım?

Tapu Harcı Muafiyetinden Neden Yararlanamadım? Tapu Harcı Muafiyetinden Neden Yararlanamadım? Hak sahipliği belgemi kullanarak kendi halime uygun hazır konuttan sıfır daire almak için başvurularımı yaptım ancak ; Bilindiği üzere Harçlar Kanununun 59. Maddesinde harçlardan müstesna tutulan işlemler tek tek sayılmıştır. Bu maddenin (l) bendi ile faizsiz konut kredisi kullanılırken ipotek ve tapu tescil harcı muafiyeti hüküm altına alınmıştır. Harçlar Kanunu 59. Madde "L" Bendi; l) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 inci(**) maddesikapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili. Yasa maddesinin atıfta bulunduğu Ek Madde 2'e baktığımızda aşağıdaki yasa kapsamlarının bu ipotek ve harç muafiyetinden yararlanabildikleri net olarak görülmektedir; 5434/45 (5510/47) - 5434/56 - 5434/64 - 2330 (3713 s.k.'da bu madde kapsamındadır) yasaları kapsamında olup, harp ve vazife malullüğü maaşı bağlananlardan faizsiz konut kredisi kullananların ipotek ve tapu tescil harcı muafiyetlerinin bulunduğu net olarak görülecektir. Harçlar kanununun atıfta bulunduğu Ek Madde 2 aşağıda sunulmuştur. ** EK MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar. Bu kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacak başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirlenir denmiştir ancak bu haktan yararlanamadım. Evet neden yararlanamadım… Tüm işlemlerimi eksiz yaptım ilk önce Kadirli tapu müdürlüğünden görüşmemi yaptım ancak tapu müdürlüğü böyle bir yasal hakkın olup olmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını var ise vergi dairesine başvurmamı söyledi. Dilekçemi yazarak Kadirli vergi dairesi müdürlüğüne götürdüm dilekçem okundu danışıldı ve böyle bir özelgenin verilmesinde yetkili olmadıklarını il defterdarlığına gitmemi ve dilekçemi oraya ibraz ederek ala bileceğim uyarısında bulunuldu. Kadirliden Osmaniye il defter darlığı ve vergi dairesine gittim oradaki saygı değer müdürlerim dilekçemi okudu itina ile yasaları inceledi mümkün olan çaba ve gayret ile ilgilenmeye başladılar.Tüm araştırma ve incelemeye rağmen terettüleri bitmedi daha önce böyle bir emsalin kendilerinden alınmadığını yasanın mevcut göründüğünü ancak bakanlığa yazacaklarını beyan ederek benden biraz daha sabırlı olmam temennisinde bulundular. Ve ben ipotek ve tapu harçlarımı ödeyerek tapumu aldım ne de olsa ödenmiş olanı da geri ala bileceğim bilgisinde olmamdan dolayı, beklemeye başladım ayrıca bimere başvurdum.03.04.2014 bugün itibari ile almış olduğum bilgiye istinaden bakanlık mercilerinin talebime olumsuz yanıt verildiğini duymuş bulunmaktayım. Şok olmuştum neden olmayım küçümsenemeyecek kadar 3580 tl civarında kendi payıma tapu harç ve ipotek parası ödemiştim. Bir tarafta alan arkadaşlarımız da emsal teşkil etmesine rağmen ben ipotek ve tapu harcımı geri alamamıştım. Şu anda müdürlerimiz Ankara genel müdürlüğe yeniden dilekçemi göndermek istemektedirler. Böyle bir uygulama neden farklı uygulamalara gebe kalmıştır? Yönetmelik hangi illerde geçmektedir? Kimlere geçmektedir ayrıcalık kime yapılıyor. Bazı yasalarda şöyle söyleneni de yok değil malulün kendisi ölür ise kalan yetimleri faizsiz konut kredisini kullandığında tapu harç ve ipotek masrafından müstesna tutulur. Bu ne demek ben ölürsem imiş ölmem mi beklenecek ölmem kimi sevindirir. Uygulama yapılacak ise Sayın ilgili merciler yönetmeliklerini açık ve net ilan eder ki mağduriyetlerin giderilmesi için bu yapılmak zorunda... Benim suçum ne ve yasa olmasına rağmen neden bu haktan yararlanamıyorum bu koşturmacaya bile masrafla yaptım en azından yatırmış olduğum masraflarım iade edilecek diye madem iadesi yoktu neden bu söylem gündem maddesi oluşturuldu ve ben mağdur edildim.Şimdi kapı kapı gezmeye devam edip mahkeme yoluna giderek biraz da orada mı sürüneceğim ve masrafın devamına biraz daha mı ekleyeceğim. Tasarruf etmek isterken bu günah bu cereme nedir. Hem faizsiz konut kredisi vereceksin hem de benden ipotek ve tapu harcından tasarruf edeceksin yasada da müstesna diyeceksin bu uygulama nedir neyin nesi kim buna dur diyecek çifte standartlıktan bizi kim kurtaracak kim çözüm üretecek anlamış değilim. Bu konuda Maliye Bakanlığımızı ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığmızı acil görece çağırıyorum bizim mağduriyetimize lütfen çok acil çözüm çıkarmanızı saygılarımla arz ederim. Gazi Mehmet YOZCU
Yazdır Paylaş
Diğer Mehmet YOZCU Yazıları
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım