Bu haber 31 Mart 2015, Salı 23:34 tarihinde eklendi. 4269 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Muharip Gaziler İçin Yasa Teklifi

MHP Milletvekilleri Sn. Alim IŞIK ile Sn. Durmuşali TORLAK tarafından Muharip Gazilere iş hakkı, faizsiz konut kredisi hakkı ile maaş artışı sağlamasına yönelik olarak hazırlanan ve Meclis Başkanlığına teslim edilen kanun teklifi aşağıda sunulmuştur.
Muharip Gaziler İçin Yasa Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA
 
"İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun İle Ha/ı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kantin Teklifi" ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
 
 
GENEL GEREKÇE
 

2847 sayılı Kanunda. Muharip Gaziler; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanlar olarak tanımlanmıştır. Muharip Gazilerimiz her ne kadar savaş alanında yaralanmaca, tedavileri sonucu mağdur/engelli duruma düşmese de Türkiye Cumhuriyetinin yüksek menfaati ve bekası uğruna savaşa katılmışlar ve canları pahasına mücadele etmişlerdir. Ancak bövlc şerefli hir görev ifa eden Muharip Gazilerimiz hak ettikleri değeri maalesef görememektedirler.

 

Anayasa'nın 61'inci maddesinde ise "Devlet, harp vc vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar" denilmektedir.

 

Halen ülkemizde Muharip Gazi olmuş yaklaşık 37 bin vatandaşımız bulunmaktadır. 24/2/1968 tarihli vc 1005 sayılı Kanuna tabi olan bu gazilerimiz şu anda 60-90 yaş arasındadır vc maddi-manevi yoksulluk içindedirler.

 

Savaştan yara almadan sağ dönen askerler olan bu muharip gazilerimi/, malul gazilerin sahip olduğu bazı haklardan yararlanmamaları büyük bir eksiklik vc ayrımcılık yaratmıştır.

 

Bununla birlikte. 20/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda 06.03.2007 tarih vc 5595 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle. "Şeref Aylığı" bağlanan muharip gaziler arasında herhangi bir sosyal güvenliği olanlar vc olmayanlar şeklinde ayrım yapılmak sureliyle "devlete, vatana ve Türk milletine hizmet" kriteri göz ardı edilmiş vc farklı "şeref* derecelerinin uygulanmasına geçilmiştir.

 

Oysaki istiklal Harbi. Kore Harbi ve Kıbrıs Barış Harckâtı'na katılan tüm gazilerimiz devletin yüksek menfaatleri için aynı fedakârlık ve cesaretle canlarını ortaya koyarak savaşmışlardır.

 

Ancak 06.03.2007 tarih ve 5595 sayılı yasa ile muharip gazilerimizin şeref aylıkları arasında fark oluşmuş ve ortaya çıkan bu farklılık 20/2/1968 tarihli vc 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlanmasının amacına da ters düşmüştür.

 

Kanun teklifimiz ile halen yürürlükte olan Muharip Gazilerimize verilen Şeref Aylıkları arasındaki farklılığın kaldırılarak, maaşlarında insan onuruna yaraşır bir artış sağlanması amaçlanmıştır.

 

Diğer taraftan Muharip Gazilerimize ve yakınlarına faizsiz konut kredisi ve yakınlarına iş imkanı sağlanarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaatleri vc Türk milletinin onuru için vermiş oldukları ıııUcadcIcnin az da olsa takdir edilmesi amaçlanmıştır.

 

 

İSTİKLÂL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN BAZI KAUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE I- 24/2/1968 tarihli vc 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Milli mücadeleye iştirak eden ve hu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan lürk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına vc 1974 yılında Temmuz 1 inci vc Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hi/met tertibinden. 16 yaşından biiyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücrct tutarının 2 katı kadar şeref aylığı bağlanır.

 

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

 

MADDE 2- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun F.k 2 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "Terörle MücadcIc Kanununun 21 inci maddesi** ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.

 

"... vc 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası"

 

MADDE 3- 12/7/2013 tarihli vc 6495 sayılı Bazi Kanun vc Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapilmasina Dair Kanunun 86 mcı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin sonuna "Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve muharip gazileri" ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

İstihdam hakkından;

 

b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, sayılan Muharip Gaziler ile malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi.

 

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sehitgazihaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Diğer Haberler
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım