Bu haber 21 Ağustos 2012, Salı 12:18 tarihinde eklendi. 3037 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mustafa KALAYCI'nın Basın Toplantısı

MHP'li Kalaycı: Uludere'de Ölenlere Maaş Bağlanması Türk Milletini Üzmüştür
Mustafa KALAYCI'nın Basın Toplantısı
MHP'li Kalaycı: Uludere'de Ölenlere Maaş Bağlanması Türk Milletini ÜzmüştürKonya Milletvekili Mustafa Kalaycı, şehit yakınları ve gazilere ilişkin yapılan yeni düzenlemenin beklentileri tam olarak karşılayamadığını söyledi. „

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınarparlamentoda düzenledikleri basın toplantısında, şehit yakınları ve gazilere ilişkin yapılan yeni düzenlemenin yeterli olmadığını belirttiler. 

ŞEHİT YAKINLARINA, GAZİLERE VE TERÖR MAÐDURLARINA TANINAN HAKLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

BASIN TOPLANTISI

4.7.2012

Değerli Basın Mensupları; 302 sıra sayılı torba kanun teklifi dün yasalaşmıştır. 302 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü bölümüne şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurları ile ilgili değişiklik yapan maddeler eklenmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapılmak istenen olumlu düzenlemelere gereken destek, katkı ve imza verilmiştir.

Üzerinde mutabakat sağlanan düzenlemeler uygulamadaki bazı önemli eksiklikleri gidermektedir. Ancak şehitlerimizin dul ve yetimleri ile gazilerimizin beklentilerini tam olarak karşıladığı söylenemez.

Yapılan düzenlemede yer alan konular şunlardır:

 

-         Şehit ve gazilerin yüzde 85’i bekârdır. Hükümet tasarısında şehitlerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan bekâr şehit ailelerine 2’nci iş hakkı verilmeyerek, ayrım yapılmaktaydı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak önerimiz ve ortak çalışma ve mutabakat ile bu durum düzeltilmiştir. Bu istihdam hakkını kullanabilecekler içerisine şehidin eşi, çocuğu, kardeşinin yanı sıra şehidin anne ve babası da eklenmiştir.

-         Şehit yakınları ile gazilere ödenen maaşlarda emsal maaş uygulaması         ( Sanal intibak uygulaması) ile ilgili eksiklik, eşitsizlik ve aksaklıklar giderilmiştir. Böylelikle terör nedeni ile şehit veya gazi olmuş erbaş ve erlerin kendilerine veya yakınlarına aylık bağlanırken eğitim durumuna bakılmaksızın maaşlarında iyileştirme yapılmıştır.

-         Terörle mücadele kapsamında patlayıcı maddeye bağlı olaylar ile görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan ve hayatını kaybeden kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile görevli sivillerin de Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alınarak haklardan yararlanması öngörülmüş, bir iş hakkı verilmiştir.

-         Terörle mücadelede şehit olanların yakınları ve gazilerine yapılacak gayrimenkul hibelerine muafiyetler getirilmiştir.

-         Şehit yakınları ve gazilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları ile ilgili aksaklıkları giderecek düzenleme yapılmıştır.

-         2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun amaç kısmına “ trafik ve yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde görevli iken meydana gelen olaylar”  eklenmiş, mülki idare amiri ile ilgili dar kapsam genişletilmiştir.

-         Polis okulları ve askeri okullarda okumaya hak kazanıp geçici kaydı yapılan veya yaşları on sekizin altındaki öğrencilerin teröre hedef olması sebebiyle yaşamını yitirmesi veya malul olmaları durumunda aylığa hak kazanabilmeleri ve diğer haklardan iştirakçiler gibi yararlanabilmeleri sağlanmıştır.

-        Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır malul olan gazilerimize sağlanan bakım desteği köy korucuları ve sivil vatandaşlara da verilerek bu destek asgari ücretin net tutarının iki katına çıkarılmıştır.

-         Terörle mücadelede görevlerini ifa ederken yaralanan kamu çalışanı ve sivillerin malullükleri kesinleşinceye kadar her türlü sağlık ve tedavi hizmetlerinden herhangi bir katılım payı alınmaksızın yararlandırılmaları amaçlanmıştır.

-         Terörle mücadelede malûl olan gazilerimizin tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici ve rehabilite edici araç gereçlerin bedellerinin hiçbir katılım ücreti veya fark alınmadan Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanması düzenlenmiştir.

-         Gazilerimizin sağlık durumlarında meydana gelmesi muhtemel değişiklikler nedeniyle maluliyet derecelerinin yeniden tetkik edilmesini talep etme hakkı verilmiştir.

-         Kamu işyerlerinde eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğüne Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanmış fakat maaşa hak kazanamayacak derecede malul olan erbaş/erlerin de alternatifli olarak alınması düzenlenmiştir.

-         Toplu Konut Kanununun kapsamına harp malullerinin tamamı dahil edilmiştir.

-         Özel harekat ve operasyon tazminatının tedavi döneminde ödenme süresi 12 aydan 24 aya çıkarılmıştır.

-         Terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında etkin rolünden dolayı hayatını kaybeden veya sakat kalan sivil vatandaşlarımız bu kanun kapsamına alınmıştır.

-         Torba Kanun ile sosyal yardımların kapsamı genişletilerek; şehit yakınları ve gaziler sosyal yardım kapsamına alınmıştır. Şehit yakınları ile gazilerin aylıklarında gerekli iyileştirmeyi yapmayıp onları sosyal yardım kapsamına alması AKP Hükümetinin bir ayıbıdır.

-         Terör mağdurlarına net asgari ücret düzeyinde aylık bağlanması öngörülmüştür. Uludere’de ölenler de bundan yararlanacaktır.

 Bu düzenlemelerden son iki konuya Milliyetçi Hareket Partisi olarak karşı çıkılmış ve destek verilmemiştir.

Şehitlerimizin dul ve yetimleri ile gazilerimiz için önerdiğimiz fakat bu düzenlemeler kapsamına alınmayan konular şunlardır:

-         Şehit yakınları ile gazilerin aylıkları iyileştirilmelidir.

-         Maluliyet zam oranları artırılmalıdır.

-         Gazilerimize de ikinci iş imkanı verilmelidir.

-         Şehitlerin ve vefatı hâlinde gazilerin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere en az asgari ücret tutarında aylık bağlanmalıdır.

-         Devlet Övünç Madalyası verilenlere de şeref aylığı bağlanmalıdır. Malul gazilerimizden çalışanlara üç bin altı yüz prim gün sayısını doldurmaları hâlinde yaşlılık aylığı bağlanmalıdır.

-         Vazife malullerinin de kullandıkları her türlü ortez, protez, araç gereç ile ilaç ve tıbbi malzeme hiçbir kısıtlama olmaksızın ve katılım payı alınmaksızın karşılanmalıdır.

-         Vazife malullerine de faizsiz konut kredisi hakkı tanınmalıdır.

-         Şehit ailelerine ve gazilerimize sosyal konut verilmesi uygun olacaktır.

-         Bu teklifte Muharip Gazilerle ilgili hiçbir düzenleme yer almamıştır.

-         Şeref aylığı hiçbir şarta bağlı olmadan kesintisiz ve eşit olarak ödenmelidir.

-         Kore ve Kıbrıs gazilerine “Devlet Madalyası “ verilmelidir.

-         Özel Öğretim kurumlarında şehit ve gazi çocuklarına ayrılan kontenjan arttırılmalıdır.

-         Malul gazilerimize ÖTV’siz araç alımındaki bürokratik engeller kaldırılmalı ve ayrıca KDV istisnası getirilmelidir.

-         Gazi veya malûl rahatsızlanıp hastaneye gitmesi gerektiğinde eşleri bu araçları kullanamamaktadır. Gazi ve malûllere verilen bu araçları eşleri de kullanabilmelidir.

Büyük devletler şehidi ve gazisi için vereceklerinin hesabını düşünmezler. Çünkü şehitler ve gaziler ülkesi için vereceklerini hiç düşünmeden vermişlerdir.

 

Değerli basın mensupları;

 

AKP Hükümetince TBMM’ne sevk edilen Tasarının 14 ve 15 inci maddeleriyle Uludere’de ölenlere de aylık bağlanması öngörülmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu maddelere karşı çıkmamıza rağmen AKP tarafından verilen önergelerle bu maddeler Torba Kanuna eklenmiştir. Böylelikle kaçakçılık yaptıkları sabit ve net olan Uludere’de ölenlere aylık bağlanacaktır.

 

Bilindiği üzere, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanması amacını taşıyan 5233 sayılı Kanunda, (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın; yaralananlara yaralanma derecesine göre altı katı tutarını geçmemek üzere, ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında nakdî ödeme yapılması hükmü bulunmaktadır.

 

Şimdi de bu Kanun kapsamında ölen ve yaralananlara aylık bağlanması kabul edilmiştir. Buna göre; yaralananlardan çalışma gücü kaybı yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere net asgari ücretin % 60’ı, ikinci derece olarak tespit edilenlere % 80’i, birinci derece olarak tespit edilenlere tamamı, ölenlerin mirasçılarına da net asgari ücretin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre paylaştırılarak aylık bağlanması öngörülmüştür.

 

Şehit aileleriyle gazilerimize geniş imkânlar sunulacağı sözleri verilmesine karşın, Hükümet Tasarısında ve buna paralel olarak Torba kanunda yapılan düzenlemelerde; şehit yakını ve gazilerin aylıklarında gerekli iyileştirme yapılmazken, Uludere’de ölenlere maaş bağlanması başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere Türk milletini üzmüştür.

 

Şehit babasına 65 bin lira veren AKP Hükümetinin Uludere’de ölen kaçakçılara kişi başına 123 bin Türk Lirası tazminat ödemesine yönelik tepki ve öfke hala dinmemiş iken, üstüne bir de aylık bağlanması hangi aklın ve mantığın ürünü olarak değerlendirilecektir?

Başbakan Erdoğan, Tasarı ile ilgili taleplerini iletmek üzere AKP genel merkezi önünde toplanan şehit aileleri  ve gazilere 5 dakikasını ayırmazken, aynı gün Leyla Zana ile 1,5 saat görüşmüştür. Bu durum Sayın Başbakan'ın başında bulunduğu AKP iktidarının kime ve neye hizmet ettiğini açıkça göstermektedir.

 

Saygılarımızla.

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sehitgazihaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
erol - 2012-10-18 16:04:30 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
peki biz ne oluyoruz başımızdan gecen olay,rnSAYIN BAŞBAKANIM DİYORKİ;rnElbette dünyalar da bağışlansa, şehit veren bir ailenin evladı geri gelmeyecek. Kaybedilmiş bir uzuv yerine konmayacaktır. Ancak şehitlerin yakınları, milletçe hepimiz üzerinde kutsal bir emanettir. Aynı şekilde gaziler çok büyük emanetlerdir. Şehit ve gazilerimize sahip çıkmak bizim asli vazifemizdir. Diyen devletimiz bize neden sahip çıkmadı asıl terörle mücadele eden ben ve benim gibi kişilere ben malul olmayan gazi EROL ,rn1997 yılında Şırnak çakır söğütte vatani görevini yaparken kuzey ırakta çekiç operasyonunda teröristlerle girdiğim çatışmada bacağıma isabet eden kurşun la yaralandım sonra hava değişimi ile 3 ay sevk edildim en son aldığım gata raporunda yedek askerliğe elverişlidir raporu verildi ama gazi olamadım bacağıma giren kurşun tehlike riski taşıdığı için çıkarılmadı, ve halen giren kurşun bacağımda durmaktadır.rnO günden sonra çok yorulduğunu ve yürüdüğüm zaman zorluk çekiyorum vede rahatsız ediyor. ruhsal çöküntü içindeyim ruh sağlığım BOZULMUŞ ? Hayata küsmüş benim gibi terör mağdurları var şahsım olarak aldığım raporlarda Organ kaybın yok, sen gazi değilsin' nasıl değilim ya çatışmada bacağımdan kurşun yemişim ama ruhsal olarak çökmüşüm ben tabii kimse bilmez ateş düşdüğü yeri yakar acıyı çeken bilir çeken peki Çatışmada kolum, bacağım kop saydıydı. gazi mi olacaktım ben , o zaman dünyayı verseler bana umrumdamı olacaktı vücudumdaki organların birisi olmadıktan sonra tabi uzun yıllar uğraştım nereye yazı yazdıysam olumsuz cevap geldi ne gazi kartı, ne de sosyal hak Bugüne kadar kimse beni ciddiye almadı.hiç bir haklardan yararlanmadım Ama sivil terör mağdurlarına yönelik yapılan düzenlemeyle tüm haklardan yararlanılacak deniliyor Ama neden bizlere sahip çıkılmadı ben bu kurşunu sivil hayatta yemedim küzey ırakta çatışmada oldu bu olay bütün tutanaklar elimde ve halen mağduriyetimiz devam etmektedir devlet millet neden gazisine sahip çıkmıyor inşallah bir an önce mağduriyetimizin giderilesi ümidiyle devletten isteğim bizlere sahip çıksın bizlere de gazilik unvanı verilsin, verilen tüm sosyal haklar bizleri de kapsasın devletimiz bana da sahip çıksın ; HALEN KURŞUN SOL BACAGIMDA DURMAKTADIR .saygılarımla MALUL OLMAYAN GAZİ EROL bizi de bu CIKACAK OLAN YASA KANUN NEYSE BİZLERİDE İÇERİSİNE EKLESİNLER BİZİLERDE GAZİ STADÜSÜNDE ALSINLAR saygılarımla EROL 18.10.2012 rn biri019@hotmail.comrn

0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

Diğer Haberler
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım