CHP  Milletvekili Celal DİNÇER 3713 Sayılı Terörle M&u" /> CHP  Milletvekili Celal DİNÇER 3713 Sayılı Terörle M&u"> CHP den Yeni Kanun Teklifi Haberi Şehit Gazi Haberleri | Şehit Gazi Haber | Güncel Haberler
Bu haber 21 Ağustos 2012, Salı 12:18 tarihinde eklendi. 1470 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CHP den Yeni Kanun Teklifi

CHP  Milletvekili Celal DİNÇER 3713 Sayılı Terörle M&u

CHP den Yeni Kanun Teklifi

CHP  Milletvekili Celal DİNÇER 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapılması için kanun teklifini TBMM'e sundu,

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÐI’NA

12/141991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur

Gereğini saygılarımla arz ederim .25.06.2012

Celal dinçer İstanbul Milletvekili

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEGİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kamu görevlilerinden ibaresinden önce gelmek üzere Er ve erbaşlar ile ibaresi eklenmiş, ayni fıkranın (h) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu fıkra kapsamında kamu görevlileri ile eşit haklardan yararlanacak olan şehit er ve erbaşların aylık ve yardim miktar eğitim durumlarına göre belirlenir,

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

GENEL GEREKÇE

Terörizm; tarihin en eski zamanlarından beri toplumları ve ülkeleri tehdit etmektedir. içinde bulunduğumuz yüzyılda terörizm gün geçtikçe yaygınlaşmıştır., Terörizm artik tehdit olmaktan çıkmış ve büyük bir tehlike olarak önümüze gelmiştir. Bazı devletlerce teröristlere verilen destek, zamanla terörizmin boyutlarının büyümesine ve uluslararası nitelik kazanmasına neden olmuştur.

Bu sebeple, terörizm her zaman Devlet ve Hükümetlerin gündeminde olması gereken, her an acil ve kısa surede alınması gerekli tedbirleri kapsayan bir konudur. Ülkemizde coğrafi konumu itibari ile terörizme hedef olan bir ülke durumundadır. İşte bu terör gerçeği karşısında ülkeler kendi ulusal yasalarını yapmışlar, gerekli tedbirleri almışlar ve terörden mağdur olanlar içinde yasal düzenlemeler yapmışlardır., Ülkemizde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu çıkarılarak teröre karşı tedbirler âlinmiş ve terörden mağdur olanlar içinde koruyucu tedbirler düzenlenmiştir.Ancak 3713 sayılı kanunun 21. Maddesinde gerekçe kısa tutulmuş ve Kamu görevlilerinden yurt içinde veya dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör suçluları tarafından yaralanmaları veya sakat bırakılmaları halinde kendilerini veya öldürülmeleri durumunda eşi ve çocuklarına bağlanacak aylık ve yapılacak yardımlar düzenlenmiştir.

Ancak bu maddede kamu görevlisi kavramına açıklık getirilmemiştir

Er ve Erbaşlara ilişkin hüküm getiren 3713 Sayılı Kanunun 21/h bendinde 4404 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 21. Maddenin kapsamı genişletilmiş, malul olan veya olan Er ve Erbaşların eşlerine reşit olamayan çocuklarına, anne ve babalarına bazı haklar sağlanmıştır. Bu düzenlemede, Er ve Erbaşların sorununu görmemiştir.Çünkü geride kalan anne ve babalar, Genç yaşta dul kalmış acılı insanlar, küçücük yaşta en büyük acıyı tadan çocuklardır. Bu Yüce Millet, onlara adilce davranmalı, büyük acıların, maddi bakımdan hafifletici dilemlerini onlardan esirgememelidir. 3713 sayılı Kanunun bir bütün olarak sağladığı ve ilgilisine geniş olanaklar, mali haklar tanıyan 21. maddesi kamu görevlisi olup teröre maruz kalan kişiler yararlanırken, Er ve Erbaşların askerlik görevini ifa ederken terörden zarar görmeleri halinde bu kanunun tüm haklarından er ve erbaş ve onların mirasçıları’da eşit olarak yararlanamamışlardır. Yani; er ve erbaşlar kamu görevlisi kapsamına sokulmamıştır. Sadece 3713 sayılı kanunun (d) (e) (f) ve (g) bentlerindeki haklardan yararlanmışlardır. Diğer bentlerden maruz bırakılmışlardır. Bu konuda iki görüş olduğunu görmekteyiz. Er ve erbaşlar için Kanun'un 21/h maddesi özel düzenleme getirdiğine ve onların yararlanacakları hakları sınırlandırdığına göre, kanun koyucu er ve erbaşları kamu görevlisi kapsamına dahil etmemiştir. Kanun koyucu, er ve erbaşları da tüm haklardan yararlandırmak isteseydi onlar için özel hüküm öngörmezdi ve somut uyuşmazlıklarda yargı yeri yorum yoluyla er ve erbaşları’da kamu görevlisi kabul edip 21. maddenin tüm mali haklarından yararlandırabilirdi. Bu görüşe, Göre kanun koyucu, bilinçli bir tercihle er ve erbaşları ayrıca düzenlemiştir.İdarenin kusura dayanan sorumluluğu Hukuk Devletinin ilkesinin, kusursuz sorumluluğu ise Sosyal Devlet ilkesinin bir gereğidir. İşte, terör eylemlerinden zarar görenlerin bu zararların tazmin etmeye yönelik olarak kabul edilen 3713 sayılı Yasanın 21. Maddesi de doktrinde sosyal risk olarak ifade edilen, idarenin kusursuz sorumluluğunun bir sonucudur. Aslında burada zarar ziyan tazmininden, çok daha öte bir amaç güdülmekte olduğunu görüyoruz. Çünkü şüphesiz terörden dolayı ölen, yaralanan ya da sakatlananların yahut da onları yakınlarının zararlarının giderilmesi hiçbir maddi olanakla mümkün olamayacak nitelikte bir zarardır. Ama devlet yine de, sosyal amaçla çıkardığı bu yasa ile, kişilerin en azından mağduriyetlerine engel olmaya çalışmakta, bir nebze de olsa onları rahatlamaya çalışmaktadır. 3713 sayılı yasa, pek çok mali ve sosyal olanaklar sunmakla birlikte bunun şartlarını da yine kendisi belirlemiştir. Gerek Kanunun lâfzîni incelediğimizde gerekse kanun koruyucunun iradesine baktığımızda- kanunun genel gerekçesi, maddi gerekçeleri, meclis görüşme tutanaklarında görüldüğü üzere- Kanun koruyucu kamu görevlisi olup da teröre maruz kalanları düşünerek ve kapsama onları alarak bu kanunu çıkarmış; fakat zaman içinde yaptığı değişikliklerle kanunun bazı maddelerinden yararlanma konusunda kapsamı genişletmiş; bu doğrultu da er ve erbaşların kendileri için d,e,f,g bentlerinden yararlanma hakkini, er ve erbaşların ölümleri halinde ise eşleri, çocukları ve anne-babaları için d bendinden yararlanma hakkını düzenlenmiştir. Dediğimiz gibi başlangıçda yasa kapsamı içinde düşünülmeyen er ve erbaşlar ile onların yakınları, zaman gerisinde sosyal mülahazalarla kısıtlı olanaklardan da olsa yararlandırılmaya gelişilmiştir. Lafzi ve tarihsel (kanun koruyucunun o kanunu yaparken ki amacına bakılarak) yapılacak yorumla ortaya ikan bu durum, şüphesiz ki günümüz Hukuk anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Zira, her şeyden önce terör mağduriyetini önlemek ve gidermek gibi bir amaçla yola çıkan bu kanun, şu anki mevcut haliyle eşitlik ilkesine aykırıdır. Teröre maruz kalan kamu görevlilerine geniş haklar tanınırken, istisnai hükümlerle askerlik görevini ifa ederken yine  nedeniyle zarar gören er ve erbaşlar ve onların yakınlarına daha kısıtlı imkanlar vermek, eşitlik, adalet, hakkaniyet gibi hukukun temel ilkelerine ve adi Terörle Mücadele kanunu olan bu kanunun ruhuna da aykırılık teşkil eder.

 

İdarenin kusura dayanan sorumluluğu, Hukuk Devleti ilkesinin kusursuz sorumluluğu ise Sosyal Devlet ilkesinin bir gereğidir. işte, terör eylemlerinden zarar görenlerin bu zararlarını tazmin etmeye yönelik olarak kabul edilen 3713 sayılı Yasanın 21. maddesi de doktrinde sosyal risk olarak ifade edilen, idarenin kusursuz sorumluluğunun bir sonucudur. Getirmiş olduğumuz bu yasa teklifi ile, Er ve Erbaşların Kamu görevlisi sayılarak şehit olan diğer kamu görevlileri gibi ayni statüde değerlendirilerek, bütün haklardan eğitim durumlarına Göre yararlanacaklardır. Bu düzenlemeyle yapılan bu haksız uygulama ortadan kaldırılmış olacaktır.

 

Kaynak- http://www.tbmm.gov.tr/guncel_tasari_teklifler.htm evrak no 123157

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sehitgazihaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Diğer Haberler
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım