Bu haber 17 Aralık 2012, Pazartesi 18:38 tarihinde eklendi. 2267 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CHP'den Soru Önergesi

Adana Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. Faruk Loğoğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma Şahin'e yönelttiği soru önergesi ve gelen cevabi yazı aşağıda sunulmuştur.
CHP'den Soru Önergesi
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini izinlerine saygılarımla arz ederim.

 

 

Osman Faruk Loğoğlu      

                                                                                                       Adana Milletvekili 

 

Türkiye’nin güvenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için fedakarlık yapan Gazilerimizin toplumsal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi TBMM’nin ve kamuoyunun üzerinde dikkatle durduğu konulardan birisidir.

 

Gazilerimizin toplumsal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için yapılan bazı düzenlemeler vardır. Fakat bu düzenlemeler, Gazilerimizin taleplerini karşılamaktan ve bu konudaki yapısal sıkıntıları aşmaktan ne yazık ki uzaktır. 

 

Gazilerimizin sorunlarına ilişkin olarak yaptığım araştırmalarda Gaziliğin tanımından, Gazilerimiz arasında ayrımcılığa yol açan uygulamalara kadar uzanan ve her geçen gün yeni mağduriyetler üreten karmaşık bir yapıyla karşılaştım.

 

Bu karmaşık yapı, muharip Gazilere ek olarak, Gazilerimizi ‘terörle mücadele gazileri’ ve ‘vazife malûlü gaziler’ olmak üzere ikiye ayırmakta ve Gazilerimizin haklarını bu ayrım üzerinden, farklı yasal mevzuatlarla düzenlemektedir. Bu durum Gazilerimiz arasında eşitsizlikler yaratmakta ve vicdanları kanatmaktadır. Özellikle vazife malûlü Gazilerimizin yaşadığı mağduriyet endişe verici boyutlardadır.Toplumumuz bu soruna sosyal devlet ve eşitlik anlayışıyla bir çözüm bulunmasını istemektedir. 

 

Bu durumda yanıtlanması istenen sorular şunlardır:

1)        Sadece resmi törenlerde hatırlanmaktan şikayetçi olan Muharip Gazilerimiz 19 Eylül Gaziler Günü’nün resmi tatil olmasını talep etmektedirler. Bu yönde bir çalışmanız var mıdır?

 

2)        Gazilik tanımının net olmadığına ve bu durumun Gazilerimizin sayısının net olarak tespiti ve hakları bağlamında sorunlara yol açtığına yönelik beyanlar vardır.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın Gazilerimizin sayısına ilişkin farklı açıklamaları mevcuttur. Gaziliğin tanımına ilişkin farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışmanız var mıdır?   

                         

3)        5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası’na tabi olan vazife malûlü Gazilerimizle, 3713 ve 2330 sayılı yasalara tabi olan terörle mücadele malûlü Gazilerimizin arasında sahip oldukları haklar bakımından farklılıklar mevcuttur. Örneğin, vazife malûlü Gazilerimiz kira yardımı almazlar, maaşları daha düşüktür, çocuklarının okullarda kontenjan ve burs hakkı yoktur ve iş hakları yoktur. Bu eşitsiz durumu düzeltmek için Bakanlığınızın yaptığı çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?      

                   

4)        Vazife malûlü polislere tanınan faizsiz konut kredisi hakkının vazife malûlü askerlere tanınmadığı doğru mudur? Doğruysa bu durumun gerekçesi nedir?                 

     

5)        “Operasyon sırasında bir asker kendini ayağından vurursa terörle mücadele gazisi oluyor. Fakat, ben kendi birliğimin içinde eğitim sırasında bir kaza kurşunuyla yaralanırsam vazife malûlü oluyorum.” ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

                                                                                                              

6)        Afyon’daki cephanelik patlamasında şehit olan askerlerimizin aileleri Terörle Mücadele Şehitlerimizin aileleriyle aynı haklara mı sahiptir? Aynı patlamada yaralanan askerlerimiz vazife malûlü gazi midir?   

                                                                      

7)        Rütbeli bir asker terör malûlü olduğunda maaşı emsal maaş üzerinden devam etmekte ve ünvanı yükselmektedir. Fakat, aynı rütbeli asker, askerlik görevini yaparken bir kaza geçirirse vazife malûlü olmakta ve emsal maaş alamamaktadır. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?                  

                                                                                              

8)        Muharip gaziler, terörle mücadele gazileri ve vazife malûlü gazilerin hakları arasındaki farklılıklar, sosyal devlet ilkesi ve eşitlik anlayışıyla bağdaşmakta mıdır?

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Adana Milletvekili Sayın Osman Faruk LOGOGLU tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen 7/11436 Esas Numaralı yazılı soru önergesine verilen cevabi yazımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca ilişikte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                              Fatma ŞAHİN

                                                                                              Bakan

 

 

Adana Milletvekili Sayın Osman Faruk LOĞOĞLU'na Ait 7/11436 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazırlanan Cevap Metni

 

Türkiye'nin güvenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için fedakârlık yapan Gazilerimizin toplumsal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi TBMM'nin ve kamuoyunun üzerinde dikkatle durduğu konulardan birisidir.

 

Gazilerimizin toplumsal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için yapılan bazı düzenlemeler vardır. Fakat bu düzenlemeler, Gazilerimizin taleplerini karşılamaktan ve bu konudaki yapısal sıkıntıları aşmaktan ne yazık ki uzaktır.

 

Gazilerimizin sorunlarına ilişkin olarak yaptığım araştırmalarda Gaziliğin tanımından, Gazilerimiz arasında ayrımcılığa yol açan uygulamalara kadar uzanan ve her geçen gün yeni mağduriyetler üreten karmaşık bir yapıyla karşılaştım.

 

Bu karmaşık yapı, muharip Gazilere ek olarak, Gazilerimizi 'terörle mücadele gazileri' ve 'vazife malûlü gaziler' olmak üzere ikiye ayırmakta ve Gazilerimizin haklarını bu ayrım üzerinden, farklı yasal mevzuatlarla düzenlemektedir. Bu durum Gazilerimiz arasında eşitsizlikler yaratmakta ve vicdanları kanatmaktadır. Özellikle vazife malûlü Gazilerimizin yaşadığı mağduriyet endişe verici boyutlardadır. Toplumumuz bu soruna sosyal devlet ve eşitlik anlayışıyla bir çözüm bulunmasını istemektedir.

 

SORU 1: Sadece resmi törenlerde hatırlanmaktan şikâyetçi olan Muharip Gazilerimiz 19 Eylül Gaziler Günü'nün resmi tatil olmasını talep etmektedirler. Bu yönde bir çalışmanız var mıdır?

 

CEVAP 1: 14.10.2005 tarihli ve 14538 sayılı "Şehitler ve Gaziler Günleri" konulu Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul gazi ve eşleri, 19 Eylül Gaziler Gününde yapılacak etkinliklere katılabilmeleri için idari izinli sayılmaktadırlar. Gaziler gününün resmi tatil yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

SORU 2: Gazilik tanımının net olmadığına ve bu durumun Gazilerimizin sayısının net olarak tespiti ve hakları bağlamında sorunlara yol açtığına yönelik beyanlar vardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın Gazilerimizin sayısına ilişkin farklı açıklamaları mevcuttur. Gaziliğin tanımına ilişkin farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışmanız var mıdır?

 

CEVAP 2: Şehit yakınları ve gazilerimize sağlanan haklar farklı kanun hükümleri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmakta olup, konuya ilişkin bilginin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

SORU 3: 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası'na tabi olan vazife malûlü Gazilerimizle, 3713 ve 2330 sayılı yasalara tabi olan terörle mücadele malûlü Gazilerimizin arasında sahip oldukları haklar bakımından farklılıklar mevcuttur. Örneğin, vazife malûlü Gazilerimiz kira yardımı almazlar, maaşları daha düşüktür, çocuklarının okullarda kontenjan ve burs hakkı yoktur ve iş hakları yoktur. Bu eşitsiz durumu düzeltmek için Bakanlığınızın yaptığı çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

 

CEVAP 3: 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası'na tabi olan vazife malûlü gazilerimizle, 3713 ve 2330 sayılı yasalara tabi olan terörle mücadele malûlü gazilerimizin arasında sahip oldukları haklar bakımından farklılıkların olması mevcut düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı "Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan düzenlemelerde mevcut hakların genişletilmesi sağlanmıştır.

 

SORU 4: Vazife malûlü polislere tanınan faizsiz konut kredisi hakkının vazife malûlü askerlere tanınmadığı doğru mudur? Doğruysa bu durumun gerekçesi nedir?

 

CEVAP 4: Faizsiz konut kredisi hakkı ile ilgili düzenlemeler; 16.06.1985 tarih ve 3233 sayılı "04.07.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunumun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun"; 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu" ile 10.05.1990 tarih ve 3645 sayılı "2985 sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde İle Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun" kapsamına giren, şehit olan veya hayatını kaybedenlerin aileleri ile malul olanlar yahut bunların ailelerine Toplu Konut Fonundan açılacak faizsiz konut kredisine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki şehit yakınları ve gazilerimiz ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki şehit yakınlarımız bu haktan yararlanmakta olup, malul olan asker ve polisler mevcut yasal düzenlemeye göre faizsiz konut kredisinden yararlanamamaktadır.

 

SORU 5: "Operasyon sırasında bir asker kendini ayağından vurursa terörle mücadele gazisi oluyor. Fakat ben kendi birliğimin içinde eğitim sırasında bir kaza kurşunuyla yaralanırsam vazife malûlü oluyorum." ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

CEVAP 5: Şehit yakınları ve gazilere sağlanan yasal haklar, olayın oluş şekli, amacı ve karşılaşılan riskler göz önünde bulundurularak bütüncül olarak değerlendirilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi ile yasalaşmıştır.

 

SORU 6: Afyon'daki cephanelik patlamasında şehit olan askerlerimizin aileleri Terörle Mücadele Şehitlerimizin aileleriyle aynı haklara mı sahiptir? Aynı patlamada yaralanan askerlerimiz vazife malûlü gazi midir?

 

CEVAP 6: Afyon'daki cephanelik patlamasında şehit olan askerlerimizin ailelerine sağlanacak hakların Milli Savunma Bakanlığı tarafından değerlendirileceği mütalaa edilmiştir.

 

Bununla birlikte; şehit olan er ve erbaşlarımızın anne ve babalarına sağlanan maaş hakkı ile ilgili olarak Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili Bakanlıkların katkısı ile hazırlanan ve 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6353 sayılı "Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan düzenlemelerle, maaşa hak kazanma sırasında anne ve babada aranan malullük ve muhtaçlık şartı kaldırılmış olup,ayrıca anne ve babanın hak kazanacağı maaşa bir alt taban getirilmiştir.

 

SORU 7: Rütbeli bir asker terör malûlü olduğunda maaşı emsal maaş üzerinden devam etmekte ve unvanı yükselmektedir. Fakat aynı rütbeli asker, askerlik görevini yaparken bir kaza geçirirse vazife malûlü olmakta ve emsal maaş alamamaktadır. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

CEVAP 7: Emsal maaş üzerinden maaş bağlanmasına ilişkin farklılıkların giderilmesi kanuni düzenleme gerektirmekte olup, 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı "Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan düzenlemeler ile emsal maaşların genişletilmesi sağlanmıştır.

 

SORU 8: Muharip gaziler, terörle mücadele gazileri ve vazife malûlü gazilerin hakları arasındaki farklılıklar, sosyal devlet ilkesi ve eşitlik anlayışıyla bağdaşmakta mıdır?

 

CEVAP 8: Muharip gaziler, terörle mücadele gazileri ve vazife malûlü gaziler arasında sahip oldukları haklar bakımından farklılıkların olması mevcut düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili diğer Bakanlıkların katılımı ile hazırlanan, 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "6353 sayılı Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan düzenlemelerde mevcut hakların genişletilmesi sağlanmıştır.

 

 

Kaynak:http://www.gazihaber.com/haber/2100/chpden-soru-onergesi.html

 

 

Yazdır Paylaş
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sehitgazihaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
mehmet - 2012-12-18 19:06:54 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


sayın Osman Faruk Loğoğlu  malül sayılmayan gazilerde terörle mücadelede yaralandı sakatlık az denilip gazi sayılmadık niye bizlerden hiç söz etmiyorsunuz vekillerimiz bizlerin durumunuda meclise taşısınlar ant.dyb21@hotmail.com8 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

erol - 2012-12-18 19:00:00 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


malül sayılmayan gazilerden kimse bahsetmiyor terör le mücadelede yaralandık bizlerede malül sayılmayan gazi denildi gazilerin arasında ayrımcılık olurmu sadece derece olmalıdır umarım Osman Faruk Loğoğlu bizler içinde bir teklif sunar saygılarımla malül sayılmayan gazi erol biri019@hotmail.com4 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

Savaş YÜCEL - 2012-12-18 14:44:35 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
SAYIN FATMA ŞAHİN ; 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı "Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan düzenlemeler ile HANGİ TÜR EMSAL MAAŞLARIN kapsamı genişlemiştir. Ya da biz gazi erlerin neden haberi yoktur. Veya sözde intibak adı altında yapılan 10,61 kuruşluk iyileştirme benim emsalim olup, yukarda belirtilen kapsama göre emsal midir. Vatani görev yaparken gazi olan erin emsali 10,61 kuruşken, mesleki görev yapan kadrolu personelin emsali bizlerin 2 ila 4 kat maaş fazlası mıdır...

6 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi

gazi50 - 2012-12-18 09:09:50 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
Her soru önergelerine adamlar öyle cevap veriyor ki dışarıdan bakan bir insan gözüyle bunların hepsini sanki akp yapmış gibi, soruyu soranlar da bu konularda okadar bilgisizler ki verilen cevaplarla yetiniyorlar. Akp millet vekilleri de bu konularda bilgisizler ne söylenirse gerçek zannediyorlar. Muhalefetiyle, iktidarıyla bütün millet vekillerini ALLAH'a havale etmekten başka birşey gelmiyor elimizden.

6 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

malül sayılmayan gazi - 2012-12-17 20:12:51 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
sayın loğoğlu 30 çeşit kıytırıktan soru sormuşsun ama adam gibi bir soru soramamışsın şunu sor başbakana bugün cudi de gabar da veya kandilde pkk ile çatışmada bir asker 20 mermiylede yaralansana bile çürük raporu alamadığı için niye gazi sayılmıyor eyy sayın başbakan çık şunu sor göreyim ben o zaman sizin samimiyetinizi saygılar

8 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

abrek - 2012-12-17 19:32:00 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
verdikleri cevaplara bakın hep kaçamak hep yalan dolan bunlara inanan varmı eşitlik ilkesine ne oldu bumu eşitlik en büyük ayrımı akp yapmaktadır hepinize hakkım haram olsun

9 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

Diğer Haberler
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım